top of page

Tomtevelger, salgstrinn 1

Her er en oversikt over tilgjengelige og solgte tomter i første salgstrinn på Helldal Hyttefelt*

Finn din drømmetomt og ta kontakt med Rolf Henning Rød på 97 75 97 10 for å sikre deg denne, før det er for sent. 

*Tomter i tomtevelgeren gir kun en indikasjon på tomtegrenser og vil ikke være 100 % korrekte. Se situasjonsplan og ta kontakt med Rolf Henning Rød for mer informasjon

bottom of page